Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Ελαστική κρούση, οι δυνάμεις και τα έργα τους!!!

Μια σφαίρα Α μάζας m1=2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=10m/s και συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β μάζας m2=3kg.
Σε μια στιγμή t1 στη διάρκεια της κρούσης η σφαίρα Β έχει ταχύτητα υΒ=6m/s.
i)       Για τη στιγμή t1:
α)  Πόση κινητική ενέργεια έχει κάθε σφαίρα;
β)  Πόση είναι η δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης των δύο σφαιρών;
ii)     Να βρείτε τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ των δύο σωμάτων από την στιγμή t1μέχρι το τέλος της κρούσης.
iii)    Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λαθεμένες.
α)   Κατά τη διάρκεια μιας ελαστικής κεντρικής κρούσης η ορμή του συστήματος παραμένει σταθερή.
β)  Κατά τη διάρκεια μιας ελαστικής κεντρικής κρούσης η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
γ)   Κατά τη διάρκεια μιας ελαστικής κεντρικής κρούσης η ορμή κάθε σφαίρας παραμένει σταθερή.
δ)   Η παραμόρφωση των σφαιρών είναι ελαστική.
ε)   Τα έργα της δράσης – αντίδρασης είναι αντίθετα.
στ) Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των δύο σφαιρών κατά τη διάρκεια μιας ελαστικής κεντρικής κρούσης είναι συντηρητικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου