Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Στάσιμο και κρούση με ακλόνητο εμπόδιο.

Mια μεταλλική  τεντωμένη χορδή  έχει στερεωμένα τα δύο της άκρα που βρίσκονται στις θέσεις  x=0 και x=0,5m. Mε κατάλληλη διάταξη αναγκάζουμε την χορδή να πάλλεται με εξίσωση που δίνεται από τη σχέση:
ψ=0,2συν(10πx +3π/2)∙ημ10πt (SI).
Tην χρονική στιγμή t1=0,05s τοποθετούμε ένα ακλόνητο οριζόντιο εμπόδιο  στη θέση ισορροπίας της χορδής από την θέση x=0  μέχρι τη θέση x=10cm.Αν οι στοιχειώδεις μάζες της ατσάλινης χορδής συγκρούονται τελείως ελαστικά και ακαριαία με το ακλόνητο οριζόντιο εμπόδιο να βρεθούν:
α) Η ταχύτητα διάδοσης  των κυμάτων που δημιούργησαν το παραπάνω στάσιμο κύμα.
β) Πόσα σημεία είναι συνεχώς ακίνητα στην παραπάνω χορδή.
γ) Να σχεδιαστεί η μορφή της χορδής τις χρονικές στιγμές t1 και την t2=0,15s.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου