Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Ανάκλαση κύματος σε ελεύθερο άκρο

Ένα γραμμικό ελαστικό μέσο ταυτίζεται με τον ημιάξονα Οx ενός ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων. Το σημείο Ο είναι προσδεδεμένο μέσω αβαρούς κρίκου σε ακλόνητο άξονα που συμπίπτει με τον άξονα y΄y. Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα μεγάλης έκτασης  πλάτους Α=5mm και συχνότητας f=2Hz διαδίδεται στο μέσο προς το σημείο Ο με ταχύτητα υ=8cm/s.
Η κίνηση των σημείων του μέσου γίνεται κατά την διεύθυνση του άξονα y΄y.
Θέτουμε t=0 την στιγμή που το μέτωπο του κύματος φτάνει στο σημείο Ο.

Το κύμα ανακλάται στο Ο χωρίς απώλειες ενέργειας. Να μην λάβετε υπόψη την επίδραση του πεδίου βαρύτητας.

1) Να υπολογίσετε τις εξισώσεις του προσπίπτοντος και ανακλώμενου κύματος
2) Να κάνετε την γραφική παράσταση της απομάκρυνσης των σημείων του μέσου τις χρονικές στιγμές t1=1.125 s και t2=1.25s
3) Να υπολογίσετε το πλήθος των δεσμών του στασίμου κύματος την χρονική στιγμή 5.3s.
Η απάντηση σε pdf και σε Word

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου