Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Ένα διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις 2013

Ζήτημα 1ο                                       
Το σώμα (Σ) μάζας Μ δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου  εκτελεί ΑΑΤ σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε πλάτος Α και γωνιακή συχνότητα ω. Όταν το σώμα Σ διέρχεται από τη θέση ισορροπίας της ΑΑΤ συγκρούεται πλαστικά µε το σώμα (Β) μάζας m, που έπεφτε ελεύθερα.  Η κρούση έχει αμελητέα διάρκεια και το συσσωμάτωμα M+m που σχηματίζεται δεν αναπηδά.  Επιλέξτε τη σωστή πρόταση αιτιολογώντας την επιλογή σας:
Ι) α) Το συσσωμάτωμα M+m συνεχίζει  να εκτελεί ΑΑΤ γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας έχοντας την ίδια περίοδο.
β) Το συσσωμάτωμα M+m συνεχίζει  να εκτελεί ΑΑΤ γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με μεγαλύτερη όμως περίοδο.
γ) Το συσσωμάτωμα M+m εκτελεί ΑΑΤ γύρω από νέα θέση ισορροπίας με νέα μεγαλύτερη περίοδο.
ΙΙ) Ο λόγος της ενέργειας ταλάντωσης του συσσωματώματος M+m μετά την κρούση Ε’ολ     προς την ενέργεια ταλάντωσης του σώματος Μ πριν την κρούση (Εολ) είναι ίσος με:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου