Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Δυο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ και απέχουν απόσταση d= 13m. . Τη στιγμή t=0s αρχίζουν να εκτελούν αμείωτη αρμονική ταλάντωση πλάτους Α=0,2m. Σημείο Ζ της επιφάνειας του υγρού αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή t1=5s και σταματάει να κινείται όταν η φάση του γίνει φΖ=3π rad. Τη στιγμή αυτή  φαινόμενα συμβολής εμφανίζονται στα σημεία Κ και Λ. Αν το μήκος κύματος των παραγόμενων κυμάτων είναι λ=2m:
α. Να υπολογίσετε τις αποστάσεις r1 και r2  του σημείου Ζ από τις πηγές  Π1 και Π2 αντίστοιχα.

β. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης του Ζ σε συνάρτηση με το χρόνο και να την παραστήσετε γραφικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου