Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Δύο ερωτήσεις θεωρίας.

1)  Γύρω από έναν ομογενή κύλινδρο τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και κατόπιν τον τοποθετούμε σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήμα για t=0 ασκούμε πάνω του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= 1/2 mR2.
i)   Ο κύλινδρος θα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
ii) Ο κύλινδρος θα εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
iii) Ένα σημείο Α επαφής του κυλίνδρου με το επίπεδο έχει μηδενική ταχύτητα.
iv) Το σημείο Α έχει επιτάχυνση προς τα αριστερά.

2)  Γύρω από τον ίδιο ομογενή κύλινδρο τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και κατόπιν τον τοποθετούμε σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήμα για t=0 ασκούμε πάνω του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= 1/2mR2.
i) Ο κύλινδρος θα εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
ii) Η ασκούμενη τριβή έχει φορά προς τα αριστερά.
iii) Το σημείο Α έχει επιτάχυνση προς τα αριστερά.
iv) Για την επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου ισχύει acm> F/m.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου