Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Έργο δύναμης και έργο ροπής.

Γύρω από έναν κύλινδρο ακτίνας R=0,4m, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F=10Ν. Μετά από λίγο ο κύλινδρος έχει μετακινηθεί κατά x=16m, ενώ έχει περιστραφεί κατά γωνία θ=80rad. Από το νήμα ασκείται στον κύλινδρο μια δύναμη (η τάση του νήματος) με μέτρο Τ=F.
α)   Πόσο είναι το έργο της τάσης Τ (σαν δύναμης) για τη μεταφορική κίνηση.
β)  Πόσο είναι το έργο της ροπής της τάσης;

γ)  Το συνολικό έργο της δύναμης είναι: 
i) 160J,
ii) 320J,
iii) 480J.
δ)  Το σημείο Α έχει μετακινηθεί κατά: 
i) 16m,
ii) 32m,
iii) 48m.
ε) Να βρεθεί η μεταφορική και η περιστροφική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου