Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Κίνηση ράβδου μετά από χτύπημα

Ράβδος ΑΓ μήκους L=2m και μάζας M=4Kg ισορροπεί πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στη διάρκεια ενός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος Δt=10^(-2)s, η ράβδος χτυπιέται με δύναμη F=200N, η οποία ενεργεί κάθετα στη ράβδο σε απόσταση d=0,4m από το κέντρο μάζας της, προς την πλευρά του άκρου Γ. Να υπολογισθούν:

Α) Η ταχύτητα του κέντρου μάζας.
Β) Η γωνιακή ταχύτητα γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας.
Γ) Να προσδιορισθεί το σημείο το οποίο αρχικά παραμένει ακίνητο (κέντρο κρούσης)

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος σε αυτή: Ιcm =1/12 ML^2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου