Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Κίνηση γιο - γιο.

Γύρω από έναν ομογενή κύλινδρο τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα. Τραβάμε το νήμα ασκώντας στο άκρο του Α σταθερή κατακόρυφη δύναμη F, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε τον κύλινδρο να κινηθεί. Αν ως προς τον άξονα του κυλίνδρου Ι= 1/2 mR2.
i)  Αν F=mg, τότε:
α) Ο κύλινδρος εκτελεί σύνθετη κίνηση.
β) Το σημείο Α παραμένει ακίνητο.
γ) Το σημείο Α κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση a=2F/m.
δ) Ο κύλινδρος κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση a=2F/m.
ii)  Αν F=mg/2 ποια πρόταση είναι λάθος;
α) Ο κύλινδρος εκτελεί σύνθετη κίνηση. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με φορά προς τα κάτω και στροφική ομαλά επιταχυνόμενη.
β) Η επιτάχυνση του άξονα του κυλίνδρου έχει μέτρο g/2 και φορά προς τα κάτω.
γ) Η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας του.
δ) Η επιτάχυνση του σημείου Α έχει μέτρο g/2 και φορά προς τα κάτω.
iii) Αν F=mg/2 και ο κύλινδρος μετατοπισθεί κατακόρυφα κατά h, τότε η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου θα είναι ίση:
α)  με το έργο του βάρους.
β)  με τη μείωση της δυναμικής ενέργειας του κυλίνδρου.
γ)  με 2mgh
δ)  με 1,5mgh.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου