Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Πυρήνες και ραδιενεργές αντιδράσεις

Μια σειρά πυρηνικών αντιδράσεων δίδεται στο σχήμα:
Να χαρακτηρίσετε με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» τις παρακάτω προτάσεις:
α. Θ=Β-4.
β. Υπάρχουν Β-Γ νετρόνια στον πυρήνα Ψ.
γ. Υπάρχουν Γ-2 ηλεκτρόνια στο ουδέτερο άτομο Ω.
δ. Ε=Α-2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου