Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Ποιες αρχές διατήρησης ισχύουν; Μια ερώτηση.

Μια ομογενής ράβδος μάζας m και  μήκους l μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρο της Α και ηρεμεί σε κατακόρυφη θέση θέση. Ένα σώμα Σ μάζας επίσης m που θεωρείται υλικό σημείο κινείται με ταχύτητα υ0 σε διεύθυνση κάθετη στη ράβδο και συγκρούεται ελαστικά με την ράβδο.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i)   Για την σύγκρουση μεταξύ των δύο σωμάτων ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής.
ii)  Για την σύγκρουση μεταξύ των δύο σωμάτων ισχύει η αρχή διατήρησης της στροφορμής.
iii)  Για την σύγκρουση μεταξύ των δύο σωμάτων ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.
iv) Αφού η κρούση είναι ελαστική ισχύει:
½ mυ02 = ½ mυ΄12 + ½ mυ΄22
όπου υ1΄ η ταχύτητα της σφαίρας μετά την κρούση και υ2΄η ταχύτητα του κέντρου μάζας Ο της ράβδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου