Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Δύο πηγές που δεν ξεκίνησαν ταυτόχρονα

Δύο πηγές κυμάτων δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα u=1m/sec.Tην στιγμή t=0 αρχίζει η πηγή Ο1 να ταλαντώνεται κατακόρυφα με εξίσωση ψ1=0,02ημ2πt (S.I.). H πηγή Ο2 ξεκινάει την κατακόρυφη  ταλάντωσή της  την χρονική στιγμή t1=2sec και έχει εξίσωση ψ2=0,02ημ2πt΄ (S.I.) με  t΄=t-2 (S.I). Δύο σημεία Α και Β απέχουν αντίστοιχα αποστάσεις R1=3m, R2= 1m το σημείο Α  και R1΄=6,5 m,  R΄2=6m  το σημείο Β από τις πηγές Ο1 και Ο2 αντίστοιχα.
A)   Nα βρεθούν οι εξισώσεις απομάκρυνσης των σημείων Α και Β.
Β)   Να παρασταθούν γραφικά οι φάσεις των σημείων Α και Β σε συνάρτηση με το  χρόνο.
Γ)  Πόσες φορές το σημείο Α είχε  δυναμική ενέργεια  ταλάντωσης U=8π2∙10-7J μέχρι την χρονική στιγμή t2= 5sec αν υποθέσουμε ότι στο υλικό αυτό σημείο αντιστοιχεί  στοιχειώδες τμήμα  μάζας Δm=0,001kg.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου