Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Γύρισμα στο μπιλιάρδο


Η στέκα χτυπά την μπίλια στο σημείο Α το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το κέντρο της μπόλιας. Η στέκα βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με το κέντρο (δεν πρόκειται για χτύπημα πικέ). Η γωνία φ είναι τέτοια ώστε εφφ = 2.
Η μπίλια μετά από πού μικρής διάρκειας χτύπημα αποκτά ταχύτητα υο = 1,4 m/s.

Α. Υπολογίσατε την γωνιακή ταχύτητα της μπίλιας αμέσως μετά το χτύπημα.
Β. Υπολογίσατε την τελική ταχύτητα της μπίλιας.
Γ. Υπολογίσατε σε πόση απόσταση από την αρχική της θέση η μπίλια σταματά στιγμιαία.
Δ. Υπολογίσατε την θερμότητα που έχει παραχθεί κατά την ανωτέρω διαδρομή της μπίλιας.
(Η ακτίνα της μπίλιας είναι 4 cm , μ = 0,2 , m = 0,1 kg , g = 10 m/s2)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου