Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Κύλιση τροχού και με ολίσθηση

Γύρω από έναν ομογενή κύλινδρο μάζας m=40kg και ακτίνας R=0,5m τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και κατόπιν τον τοποθετούμε σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs= 0,2. Τραβώντας το νήμα ασκούμε στον κύλινδρο μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=120Ν.


i)   Ποια η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.
ii)  Βρείτε την τριβή που ασκείται στον κύλινδρο.
iii) Αν το μέτρο της δύναμης ήταν F=300Ν, ποια η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου;
   Δίνεται για τον κύλινδρο Ι= 1/2 mR2 και g=10m/s2.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου