Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

198. Ισορροπία ράβδου σε ημισφαίριο

Η ομογενής ράβδος AΜ του σχήματος βάρους w=5N και μήκους L στηρίζεται με το ένα άκρο της σε λείο στερεό ημισφαίριο και με το άλλο σε οριζόντιο επίπεδο έτσι ώστε να σχηματίζει μ’ αυτό γωνία φ με ημφ=0,6. Ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ της ράβδου και του οριζοντίου επιπέδου είναι  μ=0,5. Αν η ράβδος ισορροπεί οριακά να υπολογίσετε τις δυνάμεις που δέχεται η ράβδος από το έδαφος και το ημισφαίριο.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου