Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Οι δυναμικές ενέργειες μεταβάλλονται.

Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, έχοντας επιμηκύνει το ελατήριο κατά d. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω επίσης κατά d και τη χρονική στιγμή t=0 το αφήνουμε ελεύθερο, οπότε εκτελεί ΑΑΤ. Τη στιγμή t1=Τ/3, όπου Τ η περίοδος ταλάντωσης, το σώμα περνά από μια θέση Γ. Για τη θέση αυτή και θεωρώντας θετική την προς τα πάνω κατεύθυνση, να βρεθούν:
i)   Η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του.
ii)  Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος.
iii) Το ποσοστό της ενέργειας ταλάντωσης, το οποίο εμφανίζεται με τη μορφή της κινητικής ενέργειας του σώματος.
iv) Αν η κινητική ενέργεια του σώματος, στη θέση Γ, μειώνεται κατά 6J/s, να υπολογιστούν οι ρυθμοί μεταβολής:
α) της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης.
β) της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου