Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

φαινόμενο Doppler- διάδοση ήχου

Ακίνητος παρατηρητής βρίσκεται σε απόσταση 3400 m από αρχικά ακίνητο ασθενοφόρο. Την χρονική στιγμή to=0 το ασθενοφόρο αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α=1 m/s2 , με κατεύθυνση προς τον παρατηρητή και ταυτόχρονα αρχίζει να λειτουργεί η σειρήνα του που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs=930 Ηz.. To ασθενοφόρο επιταχύνεται μέχρι την χρονική στιγμή t3=30 s και στην συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα.   H ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι υηχ=340 m/s.
1)  Ποια είναι η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής την χρονική στιγμή t1=10 s ;
2)  Ποια είναι η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής την χρονική στιγμή t2=20 s ;
3)  Να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα που ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται τον ήχο της σειρήνας να έχει την μεγαλύτερη συχνότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου