Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Θέμα 2ο – Κύλιση χωρίς ολίσθηση, μετάβαση από οριζόντιο σε πλάγιο επίπεδο

Μια σφαίρα κυλά χωρίς να γλιστρά σε οριζόντιο επίπεδο και το κέντρο μάζας της έχει ταχύτητα υο . Κάποια στιγμή συναντά πλάγιο επίπεδο κλίσης φ=60ο οπότε αρχίζει να ανέρχεται σε αυτό συνεχίζοντας την κύλιση χωρίς ολίσθηση*. Η ταχύτητα του κέντρου μάζας της γίνεται ακαριαία:
α) υ = υο β) υ = 9υο /14 γ) υ = 2υο /5
Θεωρείστε γνωστό ότι:
Η στροφορμή της σφαίρας ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδο κύλισης, ο οποίος διέρχεται από το σημείο Α της πρώτης επαφής της σφαίρας με το πλάγιο επίπεδο, υπολογίζεται ως το άθροισμα της στροφορμής του κέντρου μάζας της σφαίρας ως προς τον άξονα αυτό και της ιδιοστροφορμής της σφαίρας, δηλαδή της στροφορμής ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου