Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΥΟ ΡΑΒΔΟΥΣ

Στη διάταξη του παρακάτω σχήματος οι ράβδοι ΑΒ & ΒΓ έχουν μάζα m=0,2Kg η κάθε μια & μήκη 1, ℓ2 αντίστοιχα. Αν το όλο σύστημα ισορροπεί με τη βοήθεια οριζόντιας δύναμης F=3Ν, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, να προσδιοριστούν:
1. οι γωνίες θ1 και θ2.
2. η δύναμη που ασκεί η άρθρωση στο άκρο Α της ράβδου ΑΒ.


Δίνεται: g=10m/s^2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου