Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Στιγμιότυπα στάσιμου κατά σειρά εμφάνησηςΣε μια ελαστική χορδή μεγάλου μήκους, έχει διαμορφωθεί στάσιμο κύμα της μορφής
y=2Aσυν(2πχ/λ)ημωt, με Α = 0,4 m. Στο σχήμα φαίνονται τρία στιγμιότυπα α, β, γ κατά τη σειρά που εμφανίζονται, στην περιοχή από x = 0 μέχρι xΝ = +0,8 m, Τα στιγμιότυπα αυτά αντιστοιχούν στις χρονικές στιγμές tα , tβ, tγ , με tα – tβ = T/6 όπου T, η περίοδος των ταλαντώσεων, και κατά την απ’ ευθείας μετάβαση από το στιγμιότυπο β στο στιγμιότυπο γ , είναι tγ– tβ = 12,5 ms.
Nα υπολογίσετε:
1. Την ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων κυμάτων από τα οποία προέκυψε το στάσιμο.
2. T ην ταχύτητα στο σημείο Μ την χρονική στιγμή tα.
3. Σε πόσο χρόνο μετά την χρονική στιγμή tα , η ταχύτητα στο Μ θα μηδενιστεί στιγμιαία για δεύτερη φορά.
4. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος στην ίδια περιοχή μ’ αυτή του σχήματος, τη χρονική στιγμή που υλικό σημείο στο Μ θα περνά από τη θέση ισορροπίας του για πρώτη φορά μετά τη χρονική στιγμή tα. Στο στιγμιότυπο αυτό να δείξετε και τη φορά της ταχύτητας του Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου