Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

236. Ράβδος και νήμα


Μια ράβδος ΑΒ, με μάζα Μ=3Kg και μήκος L=0,6m μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα που περνά από τη το άκρο της Α χωρίς τριβές. Αρχικά η ράβδος ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση ώστε το άκρο της Β να βρίσκεται κάτω από τον άξονα περιστροφής.
Από το σημείο Ο αναρτούμε μέσω νήματος τη σημειακή μάζα m=2Kg και τη φέρνουμε στην οριζόντια θέση όπως φαίνεται στο σχήμα.
Ζητείται να υπολογιστεί η αρχική κατακόρυφη προς τα κάτω ταχύτητα υ0 που πρέπει να έχει η σημειακή μάζα m, ώστε να πετύχουμε ανακύκλωση της ράβδου.
Θεωρείστε ότι μετά την κρούση η σημειακή μάζα ηρεμεί.
Δίνεται για τη ράβδο ότι Ιcm=×Μ×L2 και g=10m/s2.

Συνοπτική λύση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου