Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ποιο το διάγραμμα της στροφορμής;


Μια οριζόντια πλατφόρμα σχήματος κυκλικού δίσκου περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς zz΄, που περνά από το κέντρο της. Η πλατφόρμα έχει μάζα Μ=100Κg, ακτίνα R=2m και η ροπή αδράνειάς της ως προς τον άξονα περιστροφής της δίνεται από τη σχέση Ιzz΄=½ΜR2. Ένας μαθητής με μάζα m=75Kg βρίσκεται στο σημείο Α της περιμέτρου και βαδίζει σιγά–σιγά από την περίμετρο κατά μήκος μιας διαμέτρου ΑΒ προς το αντιδιαμετρικό σημείο Β. Θεωρούμε ότι το σημείο Α είναι η θέση xΑ=-2m, το κέντρο του δίσκου το σημείο x=0 και το Β xB=2m. Θεωρείστε το μαθητή σαν υλικό σημείο. Εάν η αρχική γωνιακή ταχύτητα του συστήματος έχει μέτρο ω0=2rad/s και φορά περιστροφής αντιωρολογιακή όπως φαίνεται στο σχήμα τότε:
τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα

i) το διάγραμμα της γωνιακής ταχύτητας σε συνάρτηση με τη θέση του παιδιού στην ευθεία ΑΒ αποτυπώνεται στο διάγραμμα:
Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου