Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Κρούση δύο ράβδων και χρόνος κρούσης.

Δύο  λεπτότατοι ελαστικοί ράβδοι μήκους L1=0,6m & L2=0,8m έχουν μάζα Μ1=4/3Κg και Μ2=3Κg αντίστοιχα  μπορούν να περιστρέφονται γύρω από οριζόντιο κοινό άξονα που διέρχεται από το ένα τους άκρο. Στο ελεύθερο  άκρο της πρώτης  ράβδου μάζας Μ1 κολλάμε σημειακό σώμα μάζας m.Oι δύο ράβδοι φέρνονται  σε κατακόρυφη θέση και αφήνονται ταυτόχρονα δίνοντας τους ελάχιστη ώθηση  έτσι ώστε να κινούνται αντίθετα. Αν οι δύο ράβδοι συγκρουστούν ελαστικά την στιγμή που αποκτούν  ταυτόχρονα την μέγιστη κινητική τους ενέργεια να βρεθούν:
Α) H μάζα m.
Β) Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας της κάθε ράβδου αμέσως μετά την κρούση τους.
Γ) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος μάζας m κατά την διάρκεια της κρούσης.
Δ) Ποια από τις δύο ράβδος θα σταματήσει πρώτη για πρώτη φορά και που θα συμβεί αυτό.
Δίνεται για την κάθε ράβδο Ιcm=1/12ML2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου