Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Τρύπα και κύλιση

Ομογενής σιδερένιος δίσκος  έχει μάζα Μ=4kg και ακτίνα R=0,4m. Ο Μπάρπα-Γιάννης ο σιδεράς θέλει να αφαιρέσει από τον δίσκο ένα άλλον ομόκεντρο δίσκο ακτίνας R/2  έτσι ώστε αν εφαρμόσει  οριζόντια  σταθερή δύναμη F=39N στο ανώτερο   σημείου του κοίλου δίσκου  ώστε αυτός να κυλίεται  χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβής  oλίσθησης μ>0,3.
Nα βρεθούν:
A) H ροπή αδράνειας του κοίλου δίσκου
Β) Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κοίλου δίσκου.
Γ) Σε ποια απόσταση από το κέντρο και πάνω στην κατακόρυφη διάμετρο   του κοίλου δίσκου μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε οριζόντια σταθερή δύναμη έτσι ώστε ο κοίλος δίσκος να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει είτε σε λείο οριζόντιο επίπεδο είτε σε τραχύ οριζόντιο επίπεδο
Ιcm=0,5MR2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου