Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Δύο δίσκοι που πήραν ανάποδες στροφές και επανήλθαν μετά την επιστράτευση.


Δύο ομογενείς δίσκου μάζας M1=2kg και Μ2=1kg έχουν ίδια ακτίνα R=0,2m και έχουν περασμένο σε ένα λεπτό αυλάκι αβαρές  μη εκτατό  νήμα που μπορεί να ξετυλίγεται χωρίς τριβές. Οι δίσκοι είναι σε επαφή και το νήμα είναι οριζόντιο στην πάνω μεριά των δίσκων όπως στο παρακάτω σχήμα
Την χρονική στιγμή t=0 ασκώ στο κέντρο του κάθε δίσκου σταθερή δύναμη F1=10N  και F2=3,5N  αντίστοιχα έτσι ώστε το ανώτερο σημείο του κάθε δίσκου να είναι συνεχώς ακίνητο και το νήμα να ξετυλίγεται. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο κάθε δίσκο και στο έδαφος είναι μ=0,1 να βρεθούν:
A)Το μέτρο της επιτάχυνσης του   κέντρου μάζας του κάθε δίσκου
Β)Το ποσοστό του έργο των δύο δυνάμεων που έχει μετατραπεί σε θερμότητα λόγω τριβής μετά από χρόνο t=1s για όλο το σύστημα
Αν την χρονική στιγμή t=1s νήμα κοπεί   και καταργηθούν ταυτόχρονα οι δυνάμεις F1 και F2 να βρεθούν:
Γ)Ποια χρονική στιγμή μετά το κόψιμο του νήματος  θα πάψει η τριβή  προσφέρει ενέργεια στο περιβάλλον
Δ)Ποιες οι τελικές ταχύτητες των κέντρων μάζας του κάθε δίσκου.
Icm=0,5MR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου