Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Η κινητή και η ακίνητη τροχαλία


Οι δύο τροχαλίες του σχήματος είναι ολόιδιες. Έχουν μάζα m = 2 kg κάθε μία και ακτίνες R = 0,2 m.
Στην κινητή κρεμάμε σώμα μάζαςM = 3 kg.
Τα σχοινιά είναι αμελητέου πάχους , αμελητέας μάζας και μη εκτατά.
1. Πόση είναι η δύναμη που αν ασκηθεί στο άκρο του σχοινιού θα οδηγήσει το σύστημα σε ισορροπία ;
Αν αντί αυτής ασκηθεί δύναμη F = 30 N στο άκρο του σχοινιού τότε:
2. Ποιος ο λόγος των γωνιακών επιταχύνσεων των δύο τροχαλιών ;
3. Βρείτε την επιτάχυνση του κρεμασμένου σώματος , τις γωνιακές επιταχύνσεις των τροχαλιών και την επιτάχυνση με την οποία κινείται το άκρο του σχοινιού.
4. Την στιγμή που το σώμα έχει ανυψωθεί κατά 0,5 βρείτε το έργο που το χέρι θα έχει προσφέρει καθώς και τον ρυθμό παραγωγής έργου από το χέρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου