Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Ταλάντωση μετά από εκτίναξη

Ένα σώμα μάζας m = 1kg, είναι δεμένο στο πάνω άκρο ιδανικού ελατηρίου.
Αρχικά, κρατάμε το σώμα έτσι ώστε το ελατήριο να είναι κατακόρυφο στο φυσικό του μήκος και με το ελεύθερο κάτω άκρο του, μόλις να αγγίζει στο οριζόντιο επίπεδο.
Αν μετατοπίσουμε το σώμα προς τα κάτω κατά Δχ = 30cm και κατόπιν το αφήσουμε ελεύθερο, παρατηρούμε ότι, εκτινάσσεται προς τα πάνω και φτάνει σε ύψος h = 1,8 m από το σημείο που το αφήσαμε.
Στερεώνουμε το κάτω άκρο του ελατηρίου στο οριζόντιο επίπεδο, και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα.
Να υπολογίσετε:
1. Την περίοδο της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα.
2. Το πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει.
3. Το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει πάνω από τη θέση που το αφήσαμε.
4. Την ενέργεια που απαιτήθηκε για τη μετατόπιση του σώματος από το σημείο του φυσικού μήκους του ελατηρίου προς τα κάτω κατά Δχ = 30cm.
Δίνεται g = 10 m/s², ότι δεν υπάρχουν τριβές και ότι η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα είναι D = K όπου Κ η σταθερά του ελατηρίου.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου