Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Σύγκρουση δυο δίσκων

Δυο όμοιοι μεταλλικοί δίσκοι Α και Β , έχουν ο καθένας μάζα m = 4 kg και ακτίνα R= 0,2.
Αρχικά , ο δίσκος Β είναι ακίνητος ενώ ο Α, κινείται προς τον δίσκο Β κατά μήκος του άξονα x΄x , που είναι κάθετος στο επίπεδο των δίσκων και διέρχεται από τα κέντρα τους.
Ο δίσκος Α στρέφεται γύρω από τον άξονα x΄x με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωο = 10 rad/s , και η ταχύτητα του κέντρου μάζας του έχει μέτρο υο= 4 m/s.
Οι δίσκοι συγκρούονται, και μετά την σύγκρουση κινούνται ως ένα σώμα.
Να υπολογίσετε :
1)  Την ταχύτητα του κέντρου μάζας του συστήματος αμέσως μετά την σύγκρουση.
2)  Την γωνιακή ταχύτητα του συστήματος αμέσως μετά την σύγκρουση.
3)  Την απώλεια της μηχανικής ενέργειας κατά την σύγκρουση.
Δίνεται η ροπή αδράνειας δίσκου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδό του Ιcm = ½mR² και βαρυτικές δυνάμεις αμελητέες.


Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου