Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Τι συμβαίνει όταν ξετυλιχθεί όλο το νήμα;

Το γιο γιο του σχήματος αποτελείται από ομογενές στέρεο και ξετυλίγεται ελεύθερα  σε κατακόρυφο επίπεδο. Να εξετάσετε τι θα συμβεί αφότου ξετυλιχθεί εξ ολοκλήρου το νήμα μέχρι το σημείο πρόσδεσής του με το στέρεο σώμα. 

Θεωρείστε νήμα  αβαρές, μη έκτατο που δεν ολισθαίνει στο αυλάκι του στέρεου και παραμένει κατακόρυφο και τεντωμένο σε όλη τη διάρκεια του φαινομένου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου