Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Διάδοση μονοχρωματικής ακτίνας σε διάφορα οπτικά μέσα

Μονοχρωματική ακτίνα εκπέμπεται από πηγή και, αφού διανύσει στον αέρα (nαέρα=1) απόσταση d=107λο σε χρόνο to=10-8s, εισέρχεται σε νερό, όπου διανύει επίσης απόσταση d=1,25×107λν, και μετά σε γυαλί, όπου διανύει επίσης απόσταση d=1,5×107λγ. Να βρείτε:
α. τη συχνότητα f της ακτίνας.
β. τους δείκτες διάθλασης nν του νερού και nγ του γυαλιού για την παραπάνω ακτίνα.
γ. το χρόνο t, που χρειάζεται για να διανύσει την παραπάνω συνολική διαδρομή.
δ. Πόση είναι η % μεταβολή της ταχύτητας της ακτίνας κατά το πέρασμά της από το νερό στο γυαλί; 
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου