Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Για … δυνατούς λύτες.

Στο διπλανό σχήμα τα σώματα Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1 = 0,5 kg και m2 = 4 kg, αντίστοιχα και ισορροπούν όπως φαίνεται στο σχήμα. Το Σ2 απέχει από το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου σταθεράς k2, απόσταση d = 2π2/45 m και με το κόψιμο του νήματος διανύει την απόσταση αυτή στο λείο κεκλιμένο επίπεδο (φ = 30ο), στο μισό χρόνο απ’ αυτόν που χρειάζεται για να ακινητοποιηθεί στιγμιαία για πρώτη φορά. Μόλις το Σ2 ακουμπήσει στο ελατήριο σταθεράς k2 καρφώνεται σ’ αυτό, χάνοντας μέρος της ενέργειας του και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση της μορφής x2 = A2ημ(ω2t + 11π/6) . Οι δύο ταλαντώσεις πραγματοποιούνται έχοντας ίσες ενέργειες ταλάντωσης. Να βρείτε:
α. σε πόσο χρόνο θα ακινητοποιηθεί το σώμα Σ2 μετά το κόψιμο του νήματοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου