Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Οι ταχύτητες σημείων μιας σανίδας.

Μια ομογενής σανίδα μήκους ℓ=2m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Μέσω ενός νήματος ασκούμε μια κατακόρυφη δύναμη στο άκρο Α της σανίδας, οπότε μετά από λίγο η σανίδα σχηματίζει γωνία 60° με το επίπεδο, όπως στο σχήμα, ενώ η ταχύτητα του μέσου Ο της σανίδας είναι κατακόρυφη με μέτρο υο= 2m/s.
i) Η κίνηση της σανίδας είναι:
α) μεταφορική,      β) στροφική,     γ) σύνθετη.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Να βρεθούν οι ταχύτητες των άκρων Α και Β της ράβδου, στην παραπάνω θέση.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου