Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Μια ράβδος που συμπεριφέρεται σαν υλικό σημείο.

Ράβδος μήκους 3L=0,6m  και μάζας Μ1=1kg ισορροπεί  οριζόντια με την βοήθεια κατακόρυφου νήματος που είναι δεμένο στο ένα της άκρο και με  σταθερό οριζόντιο άξονα Ο που βρίσκεται σε απόσταση L από το άλλο της άκρο. Δεύτερη ράβδος μήκους  L=0,2m  και μάζας Μ2=1kg αφήνεται  την χρονική στιγμή t=0  οριζόντια από ύψος Η=0,8m πάνω από τον άξονα Ο  όπως φαίνεται στο σχήμα
H δεύτερη ράβδος συγκρούεται  ακαριαία  πλαστικά με την πρώτη ράβδο με το ένα της άκρο να πέφτει ακριβώς πάνω στον άξονα Ο. Αν την στιγμή της κρούσης κόβεται το νήμα να βρεθούν:
Α) Το μέτρο της τάσης του νήματος πριν αυτό κοπεί.
Β) Η στροφορμή  ως προς τον άξονα περιστροφής Ο της δεύτερης ράβδου ελάχιστα πριν την κρούση
Γ) Την απώλεια ενέργειας εξαιτίας της κρούσης
Δ) Ποια χρονική στιγμή μετά την κρούση το σύστημα θα γίνει κατακόρυφο για πρώτη φορά.
Ιcm=1/12ML2.
Η κίνηση της ράβδου γύρω από τον οριζόντιο άξονα γίνεται χωρίς τριβές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου