Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Κέρμα


Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο δάπεδο ισορροπεί κατακόρυφο ένα  λεπτό κέρμα. Με ένα απότομο χτύπημα δίνουμε στο κέρμα αρχική κατακόρυφη  γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 = 4 rad/s ενώ ταυτόχρονα το κέντρο μάζας αποκτά οριζόντια ταχύτητα μέτρου υcm = 0,2 m/s όπως στο διπλανό σχήμα. Αν το κέρμα έχει μάζα Μ = 10 g και ακτίνα R = 1 cm να βρεθούν:
α. H ταχύτητα του κατώτερου και του ανώτερου σημείου του κέρματος
β. Η  ελάχιστη χημική ενέργεια που δόθηκε στο  κέρμα από τον πειραματιστή
γ. Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας των διαφόρων σημείων του κέρματος.
Δίνεται η ροπή αδράνειας δίσκου που στρέφεται ως προς άξονα που ταυτίζεται με μία διάμετρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου