Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Νόμοι του Newton και κύμαΑς θεωρήσουμε μια χορδή τελείως εύκαμπτη, ομογενή με γραμμική πυκνότητα ρ.
Η μορφή του κύματος μπορεί να περιγραφεί από μια συνάρτηση της μορφής y(x) όπου y είναι η εγκάρσια μετατόπιση του σημείου x της χορδής από τη θέση ισορροπίας. Εφόσον όμως το κύμα διαδίδεται κατά μήκος της χορδής, η μετατόπιση του σημείου x θα μεταβάλλεται με το χρόνο t, θα είναι δηλαδή y=f(x,t).
Θεωρούμε μια στοιχειώδη περιοχή Δx της χορδής πάνω στην οποία ενεργούν οι δυνάμεις (τάσεις) Τ1και Τ2.
Αφού το μέσο (η χορδή) σύμφωνα με τον ορισμό του κύματος δε μεταφέρεται κατά τη διεύθυνση x, ισχύει από τον ........ συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου