Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Αρμονικό κύμα με αρχική φάση -π

Κατά μήκος ενός άξονα x'Ox διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση, εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α-20cm και συχνότητας f=0,5Hz. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι υδ=20cm/s. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κύμα φτάνει στο σημείο Ο με συντεταγμένη x=0.  Για το σημείο Ο δίνεται ότι την t0=0 έχει απομάκρυνση ψ=0 και ταχύτητα υ<0.
i) Να δώσετε την εξίσωση του κύματος.
ii) Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης της ταλάντωσης του σημείου Μ με συντεταγμένη x=10cm σε συνάρτηση με το χρόνο.
iii) Να δώσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Μ με συντεταγμένη x=10cm σε συνάρτηση με το χρόνο.
iv) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης των σημείων του θετικού ημιάξονα για τη χρονική στιγμή t1=2,5s σε συνάρτηση με τη θέση x των σημείων.
v) Να δώσετε το στιγμιότυπο του κύματος για τα σημεία του θετικού ημιάξονα τη χρονική στιγμή t1=2,5s.
vi) Να δώσετε το στιγμιότυπο του κύματος για τα σημεία του θετικού ημιάξονα τη χρονική στιγμή t2=2,75s.

ΑπάντησηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου