Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις με ενέργεια Ε. Η μέγιστη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα ισούται με Ι1. Κάποια χρονική στιγμή προσφέρουμε στο κύκλωμα επιπλέον ενέργεια ίση με 3Ε. Η νέα μέγιστη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τώρα το κύκλωμα ισούται με:

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου