Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Κρούση μιας σφαίρας με κύβο.

Από την κορυφή ενός λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R=2,5m, αφήνεται να ολισθήσει μια σφαίρα Α μάζας Μ=0,3kg και ακτίνας r=5cm, η οποία φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ. Η σφαίρα παρουσιάζει με το επίπεδο συντελεστές τριβής μ=μs=0,2 και αφού κινηθεί επί χρονικό διάστημα Δt=2s, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητο κύβο ακμής α=0,1m και μάζας m=0,2kg.
i)   Ποιο το μέτρο της ταχύτητας υ, με την οποία αρχίζει να κινείται η σφαίρα στο οριζόντιο επίπεδο.
ii)  Ποια η ταχύτητα της σφαίρας ελάχιστα πριν την κρούση.
iii) Πόσο απέχει ο κύβος Β από την βάση του τεταρτοκυκλίου;
iv) Με δεδομένο ότι η δύναμη που ασκείται από τη σφαίρα στον κύβο στη διάρκεια της κρούσης είναι οριζόντια, να βρεθεί το % ποσοστό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας, που μεταφέρεται στον κύβο.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς μια διάμετρό της Ι= 0,4ΜR2 και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου