Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Δύο κύλινδροι σε κεκλιμένο επίπεδο όταν ο συντελεστής τριβής είναι μικρός. Ερωτήσεις.


Οι δύο κύλινδροι του σχήματος έχουν ίδιες μάζες ίδιες ακτίνες και παρουσιάζουν ίδιους συντελεστές τριβής με το κεκλιμένο επίπεδο. Τοποθετούνται στο ίδιο ύψος και αφήνονται ελεύθεροι. Ο συντελεστής τριβής είναι μικρός και παρατηρείται ολίσθηση και στους δύο.
Ο κοίλος έχει μεγαλύτερη ροπή αδράνειας από τον συμπαγή.
  1. Να συγκρίνετε τις επιταχύνσεις με τις οποίες κινούνται
  2. Να συγκρίνετε τις ιδιοστροφορμές τους όταν φτάνουν στη βάση του κεκλιμένου.
  3. Να συγκρίνετε τις κινητικές ενέργειες λόγω περιστροφής όταν φτάνουν στη βάση.
  4. Να συγκρίνετε τους αριθμούς των περιστροφών που πραγματοποίησαν.
  5. Σε ποια περίπτωση η απώλεια μηχανικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου