Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Κρούση βλήματος με δίσκο


1. Σε δίσκο μάζας Μ και ακτίνας R προσκολλάμε σε σημείο της περιφέρειάς του σημειακή μάζα m.

Α. Θέλουμε να στηρίξουμε το σύστημα που προκύπτει σε κατακόρυφο στήριγμα, (σχήμα 1) που είναι καρφωμένο στο έδαφος για να ισορροπήσει. Επιβεβαιώστε ή όχι τις ακόλουθες προτάσεις.
i) Το στήριγμα θα τοποθετηθεί στο κέντρο Ο του δίσκου και το σύστημα θα ισορροπήσει.
ii) Το στήριγμα θα τοποθετηθεί σε σημείο Α της ευθείας που βρίσκεται μεταξύ του κέντρου Ο του δίσκου και της σημειακής μάζας m για να ισορροπήσει το σύστημα.
iii) Το στήριγμα θα τοποθετηθεί σε σημείο Α που δεν βρίσκεται μεταξύ του κέντρου Ο του δίσκου και της σημειακής μάζας m για να ισορροπήσει το σύστημα.
iv) Η θέση που θα τοποθετηθεί το στήριγμα συμπίπτει με το κέντρο μάζας του συστήματος δίσκου–μάζα m.
v) Το κέντρο μάζας του συστήματος βρίσκεται σε τυχαίο σημείο στο δίσκο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου