Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Θα υπάρξει ολίσθηση μετά την κρούση;


Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg εκτελεί ΑΑΤ σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με πλάτος 0,4m,  στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε ακίνητο σώμα Σ3, μάζας Μ=15kg. Το Σ3 ισορροπεί σε πιο τραχύ οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,4. Το σώμα Σ2, μάζας m2=0,5kg, κινείται κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα υ2=4,5m/s, όπως στο σχήμα και σε μια στιγμή t0=0, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το Σ1, με αποτέλεσμα αμέσως μετά την κρούση, να κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου υ2΄=1,5m/s.
i)  Να βρεθούν, για το χρονικό διάστημα πριν την κρούση, η μέγιστη ταχύτητα (κατά μέτρο) ταλάντωσης του Σ1 και το μέγιστο μέτρο της στατικής τριβής που ασκείται στο Σ3.
ii) Ποια η ταχύτητα του Σ1 αμέσως μετά την κρούση;
iii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος η οποία οφείλεται στην κρούση.
iv) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής κάθε σώματος, τη στιγμή που η στατική τριβή που ασκείται στο σώμα Σ3 έχει μέτρο Τs=45Ν.
v) Να εξετάσετε αν θα ολισθήσει το σώμα Σ3 κατά τη διάρκεια της νέας ταλάντωσης που θα πραγματοποιήσει το σώμα Σ1 μετά την κρούση.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου