Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Δυο ενωμένες πλάκες.

Δύο, ίδιων διαστάσεων, πλάκες από διαφορετικά υλικά Α και Β συγκολλούνται δημιουργώντας μια πλάκα, η οποία αφήνεται στην επιφάνεια του νερού που βρίσκεται σε δοχείο, όπως στο σχήμα. Για τις πυκνότητες των υλικών ισχύει ότι ρΑΒ>ρ, όπου ρ η πυκνότητα του νερού. Τι πρόκειται να συμβεί:
i) Η πλάκα θα επιπλεύσει στο νερό.
ii) Η πλάκα θα βυθιστεί εκτελώντας μεταφορική κίνηση.
iii) Η πλάκα θα βυθιστεί εκτελώντας σύνθετη κίνηση.
ήΤετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Ταχύτητες σημείων σε δυο κύματα.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x διαδίδονται αντίθετα δύο αρμονικά  κύματα α και β, του ίδιου πλάτους και σε μια στιγμή t0=0 η μορφή του μέσου είναι όπως στο σχήμα:
Τη στιγμή αυτή (t0=0) η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου στη θέση x=0, έχει μέτρο υ0=2m/s.
i)  Η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου στη θέση x4=4m, τη στιγμή t0, είναι ίση με:
αυ4=-2m/s,    βυ4=+2m/s,  γυ4=-4m/s,    δυ4=+4m/s.
ii)  Τη χρονική στιγμή t1 που το κύμα α φτάνει στη θέση x΄=3,5m, η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ στη θέση  xΜ=2,5m είναι ίση με:
αυΜ=-2m/s,    βυΜ=+2m/s,  γυΜ=-4m/s,    δυΜ=+4m/s.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Ενέργεια και επιτάχυνση σε μια σύνθετη ταλάντωση.

Ένα σώμα μάζας Μ κινείται ευθύγραμμα γύρω από μια θέση y=0 με εξίσωση κίνησης:
  y=Α∙ημ(ωt+2π/3)+Α∙ημ(ωt)  
i) Η μέγιστη κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση:
α) Κ= ¼ Μω2Α2,    β) Κ= ½ Μω2Α2,    γ) Κ=2Μω2Α2,    δ) Κ= 9/2∙Μω2Α2.
ii) Τη χρονική στιγμή t1=π/2ω, η επιτάχυνση του σώματος έχει τιμή:
α) α1= - ¼ ω2Α,    β) α1= ¼ ω2Α,  γ) α1= - ½ ω2Α,   δ) α1= ½ ω2Α.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Υπενθυμίζεται ότι ημ(π-θ)=ημθ, συν(π-θ)=-συνθ, ημ30°=συν60°= ½ και
 συν30°=ημ60°=√3/2
ήΚυριακή, 24 Απριλίου 2016

Η κινητική ενέργεια σε ένα σύστημα.

Τρεις …παρόμοιες ερωτήσεις.
1) Το άκρο Κ μιας ομογενούς ράβδου, μήκους ℓ=4R και μάζας M=3m, έχει καρφωθεί στο κέντρο ενός δίσκου, μάζας m και ακτίνας R, δημιουργώντας ένα στερεό s, το οποίο μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνάει από το άκρο Ο της ράβδου. Αφήνουμε το στερεό να περιστραφεί από μια θέση που η ράβδος είναι οριζόντια και μετά από λίγο έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα ω. Για τη θέση αυτή:
i) Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις που δίνουν κινητική ενέργεια είναι σωστές και ποιες λάθος:
α) Κρ= ½ Mυ2cm ,     β) Κρ=  ½ Ι1,Ο∙ω2,     γ) Κρ= ½ Mυ2cm + ½ Ι1cm∙ω2.
δ)  ΚδmυΚ2 ,     ε) Κδ= ½ mυΚ2 + ½ Ι2cm∙ω2,     στ) Κδ=  ½ Ι2,Ο∙ω2.
ii) Ο λόγος της κινητικής ενέργειας του δίσκου προς την κινητική ενέργεια του στερεού Κδs είναι ίσος με:
α) 16/35,   β) 27/55,   γ) 33/65.
Δίνονται οι ροπές αδράνειας των στερεών ως προς κάθετους άξονες που διέρχονται από τα κέντρα μάζας, για τη ράβδο Ι1= mℓ2/12 και για το δίσκο Ι2= ½ ΜR2.
ήΣάββατο, 23 Απριλίου 2016

Μεταβολή ορμής σώματος vs μεταβολή ορμής συστήματος.

Σώμα Σ1 μάζας m κινείται με ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σώμα Σ2 ίδιας μάζας m κινείται κατακόρυφα. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά. Τα μέτρα των ορμών των δύο σωμάτων ελάχιστα πριν την κρούση είναι ίσα. Θεωρήστε ότι τη στιγμή της κρούσης το συσσωμάτωμα που δημιουργείται δεν αναπηδά.


Α. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1 λόγω της κρούσης είναι ίσο με:


Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Παίζοντας με ένα γιο-γιο, μετράμε ταχύτητες.

Γύρω από ένα μικρό ομογενή κύλινδρο έχουμε τυλίξει ένα μακρύ νήμα. Δένουμε το άκρο Α του νήματος στο δάκτυλό μας, το οποίο κινούμε κατακόρυφα, έχοντας αφήσει ελεύθερο τον κύλινδρο. Έτσι επιτυγχάνουμε ο κύλινδρος να κινείται κατακόρυφα, με τον άξονά του Ο οριζόντιο (έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό γιο-γιο…).
i)  Κάποια στιγμή ο άξονας κινείται προς τα κάτω με ταχύτητα υο, ενώ το σημείο Β, στο άκρο μιας οριζόντιας διαμέτρου, έχει κατακόρυφη ταχύτητα υΒ=3υο. Τη στιγμή αυτή το άκρο Α του νήματος:
α) κινείται προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υΑο.
β) παραμένει ακίνητο.
γ) κινείται προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου υΑο.
ii)  Επαναλαμβάνουμε το παιχνίδι και κάποια στιγμή ο άξονας έχει ταχύτητα υο, ενώ το σημείο Γ, στο άκρο μιας κατακόρυφης διαμέτρου έχει ταχύτητα μέτρου υΓ=1,2υο, όπως στο δεύτερο σχήμα . Τη στιγμή αυτή το άκρο Α του νήματος:
α) κινείται προς τα κάτω.
β) παραμένει ακίνητο.
γ) κινείται προς τα πάνω
ή

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

7 δεύτερα θέματα από όλη την ύλη.

Ίσως όχι όπως είναι.
Ίσως με άλλη διατύπωση και λιγότερα ζητούμενα.

Συνέχεια

Οι πιέσεις σε σημεία κατά την εκροή.

Στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής νερού με βάθος Η, έχει προσαρμοστεί ένας κατακόρυφος λεπτός σωλήνας σταθερής διατομής και μήκους h, από τον οποίο εκρέει το νερό με σταθερή παροχή.
Θεωρώντας το νερό ιδανικό ασυμπίεστο υγρό:
i) Η ταχύτητα του νερού στο σημείο Β, στην αρχή του λεπτού σωλήνα, είναι ίση:
    α) υ=√(2gΗ),                     β)  υ=√(2gh),
    γ)  υ=√[2g(Η-h)],              δ)  υ=√[2g(Η+h)].
ii) Η σχέση που συνδέει την πίεση στο σημείο Α, της ελεύθερης επιφάνειας του νερού και την πίεση στο σημείο Β, είναι:
  α) pΑ-pΒgΗ,           β) pΒ-pΑgΗ,   
  γ) pΑ-pΒ=ρgh,            δ) pΒ-pΑgh.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή
Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Λυγίζοντας τα γόνατα…

Δυο όμοιες λεπτές ομογενείς ράβδοι Α και Β, μάζας m και μήκους l, συνδέονται με τους δυο τρόπους που φαίνονται στο σχήμα σχηματίζοντας τα στερεά Σ1 και Σ2.
Τα δυο στερεά μπορούν να περιστρέφονται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά από το άκρο Ο της Α ράβδου. Εκτρέπουμε τα στερεά, ώστε η ράβδος Α να γίνει οριζόντια και τα αφήνουμε να περιστραφούν.
i)  Για τις ροπές αδράνειας  Ι1 και Ι2 των στερεών Σ1 και Σ2 αντίστοιχα, ισχύει:
α) Ι1 < Ι2,     β) Ι1 = Ι2,     γ) Ι1 > Ι2.
ii)  Για τα μέτρα των ροπών που δέχονται τα δύο στερεά, αμέσως μόλις αφεθούν ελεύθερα να περιστραφούν, ισχύει:
α) τ1 < τ2,     β)  τ1 = τ2,     γ) τ1 > τ2.
iii) Αν η ροπή αδράνειας της ράβδου Α ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της, δίνεται από την εξίσωση Ιcm=ml2/12, για τα αντίστοιχα μέτρα των αρχικών γωνιακών επιταχύνσεων των δύο στερεών, αμέσως μόλις αφεθούν ελεύθερα να περιστραφούν, ισχύει:
α) αγων1 < αγων2,    β) αγων1 = αγων2,    γ) αγων1 > αγων2.
ή

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Μεταβολή Ορμής και Κινητικής ενέργειας.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινούνται μεταφορικά, χωρίς τριβές, δύο μικρές σφαίρες Α και Β με μάζες m και 3m και  κινητικές ενέργειες ΚΑ=4Κ και ΚΒ=3Κ αντίστοιχα. Η κρούση των δύο σφαιρών είναι κεντρική και ελαστική.
i)  Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας που οφείλεται στην κρούση είναι ίση:
α) ΔΚΑ=(7/4)Κ,   β) ΔΚΑ=(9/4)Κ,   γ) ΔΚΑ=(11/4)Κ,   δ) ΔΚΑ=(21/4)Κ.
ii)  Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική, η αντίστοιχη μεταβολή της ορμής της Α σφαίρας, έχει τιμή:
α) ΔΡΑ=-2,5√(2mK),  β) ΔΡΑ=-4,5√(2mK),    γ) ΔΡΑ=-5,5√(2mK),  δ) ΔΡΑ=-7√(2mK)
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαγώνισμα επανάληψης στην μηχανική στερεού.Το παραπάνω διαγώνισμα είναι στα πλαίσια της επανάληψης στο στερεό σώμα.
Γενικά είχα πολύ μουρμούρα για τα θέματα (έκταση) αλλά κυρίως για τον βαθμό δυσκολίας.
Θα θελα γενικώς σχόλια ως προς την δυσκολία. Το θεωρείτε αρκετά δύσκολο;
Οι λύσεις φαντάζομαι σε κανα δυο μέρες θα ναι έτοιμες μιας και έχω φτάσει στα μισά του Γ χωρίς σχήματα.

Τα θέματα εδώ.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ο κύλινδρος, η ισορροπία και η επιτάχυνσή του.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια ομογενή δοκό ΒΓ, μήκους και βάρους w, η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το σημείο Ο, όπου (ΒΟ)=/3. Η δοκός ισορροπεί οριζόντια, ενώ στο άκρο της Β κρέμεται, με τη βοήθεια αβαρούς νήματος, ένας κύλινδρος βάρους επίσης w, με τις βάσεις του οριζόντιες, ο οποίος είναι βυθισμένος σε μια λεκάνη με νερό, κατά y=0,2m.
i) Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το νερό στον κύλινδρο, καθώς και την τάση Τ του νήματος που συγκρατεί τον κύλινδρο.
ii) Συγκρατώντας τη δοκό σε οριζόντια θέση, απομακρύνουμε τη λεκάνη με το νερό και σε μια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα να κινηθεί. Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση του κυλίνδρου.
iii) Παίρνουμε τον κύλινδρο αυτόν, τυλίγουμε γύρω του ένα αβαρές νήμα και τον τοποθετούμε σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30ο. Ασκούμε στο άκρο Α του νήματος δύναμη παράλληλη στο επίπεδο με μέτρο ίσο με την τάση του νήματος στο i) ερώτημα και αφήνουμε ελεύθερο τον κύλινδρο να κινηθεί.
α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σημείου εφαρμογής της δύναμης Α.
β) Να βρεθεί η στροφορμή του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του, τη στιγμή που έχει ξετυλιχθεί νήμα μήκους 0,8m.
Δίνονται: Η ροπή αδράνειας μιας δοκού ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της Ιδ=m2/12, η αντίστοιχη του κυλίνδρου ως τον άξονά του Ικ= ½ mR2, οι βάσεις του κυλίνδρου έχουν εμβαδόν Α1=0,05m2, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. Η δράση της ατμοσφαιρικής πίεσης  δεν λαμβάνεται υπόψη.
ή
Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Χρόνος κίνησης ράβδου και περίοδος μοτίβο Τmtv (Π.Δ.,Ε.Ε.Φ.2016)

Ομογενής ράβδος μάζας M = 3kg και μήκους L=1,6 m συγκρατείται ακίνητη σε οριζόντια θέση. Η ράβδος μπορεί να στρέφεται γύρω από την άρθρωση (Ο) χωρίς τριβές. Η ράβδος αφήνεται τη χρονική στιγμή t=0 ελεύθερη και όταν φτάνει στην κατακόρυφη θέση, το κατώτερο άκρο της Α συγκρούεται ελαστικά με το σώμα (Σ1) μάζας m1=1kg ,το οποίο είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Κατά μήκος του λείου οριζοντίου επιπέδου υπάρχει δεύτερο σώμα (Σ2) μάζας m2=1kg  το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (Α.Α.Τ.), και τη χρονική στιγμή t=0 που αφέθηκε η ράβδος απέχει απόσταση d=(π√3+2)/5 m από το σώμα (Σ1). Το σώμα (Σ2) είναι δεμένο στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=400N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο, όπως στο σχήμα. Ο άξονας του ελατηρίου είναι στη διεύθυνση κίνησης του σώματος (Σ1). Τα δύο σώματα (Σ1) και (Σ2) συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά τη χρονική στιγμή t=π/4 s για πρώτη φορά.
 Η ολική ενέργεια ταλάντωσης του σώματος (Σ2) πριν την κρούση είναι Eολ,2=8J. Την στιγμή της κρούσης για την απομάκρυνση x του σώματος (Σ2) ισχύει ότι είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Δίνεται ότι στη θέση x η ολική ενέργεια της Α.Α.Τ. που εκτελεί το σώμα (Σ2), μετά τη κρούση με το σώμα (Σ1), έχει τη μέγιστη δυνατή τιμή.
 Να υπολογίσετε:
 Δ1. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση όταν η ράβδος έχει αποκτήσει μέγιστη γωνιακή ταχύτητα πριν την κρούση με το σώμα (Σ1).
Δ2. Τη θέση που έγινε η ελαστική κρούση μεταξύ των σωμάτων (Σ1) και (Σ2), και τη θέση που βρισκόταν το σώμα (Σ2) τη χρονική στιγμή t=0.
Δ3. Τη χρονική στιγμή της πρώτης σύγκρουσης της ράβδου με το σώμα (Σ1).
Δ4. Την περίοδο του μοτίβο, δηλαδή το χρονικό διάστημα της επανάληψης του φαινομένου των κινήσεων και των κρούσεων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μεταξύ της ράβδου και των σωμάτων (Σ1) , (Σ2).
Δ5. Ποια είναι η δυναμική ενέργεια που θα αποκτήσει η ράβδος μετά τη δωδέκατη κρούση των σωμάτων (Σ1),(Σ2) και ράβδου και όταν το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ράβδου γίνεται μέγιστο; Ποια χρονική στιγμή συμβαίνει αυτό και ποιο διάστημα έχει διανύσει έως τότε το σώμα (Σ2);
Θεωρήστε επίπεδο αναφοράς (Σ1) , (Σ2) και ράβδου το οριζόντιο επίπεδο της ταλάντωσης.

 Δίνονται: η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της
 Icm=1/12 Μ∙L2 , η επιτάχυνση της βαρύτητας  g=10m/s2  και ημπ/6=ημ5π/6=1/2
Οι διαστάσεις των σωμάτων (Σ1) και (Σ2 ) θεωρούνται αμελητέες.
Οι χρονική διάρκεια των κρούσεων θεωρείται αμελητέα.
Λύση σε pdf:  Λύση
                                        
                                               Εκφώνηση άσκησης σε pdf

Θα υπάρξει ολίσθηση μετά την κρούση;


Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg εκτελεί ΑΑΤ σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με πλάτος 0,4m,  στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε ακίνητο σώμα Σ3, μάζας Μ=15kg. Το Σ3 ισορροπεί σε πιο τραχύ οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,4. Το σώμα Σ2, μάζας m2=0,5kg, κινείται κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα υ2=4,5m/s, όπως στο σχήμα και σε μια στιγμή t0=0, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το Σ1, με αποτέλεσμα αμέσως μετά την κρούση, να κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα μέτρου υ2΄=1,5m/s.
i)  Να βρεθούν, για το χρονικό διάστημα πριν την κρούση, η μέγιστη ταχύτητα (κατά μέτρο) ταλάντωσης του Σ1 και το μέγιστο μέτρο της στατικής τριβής που ασκείται στο Σ3.
ii) Ποια η ταχύτητα του Σ1 αμέσως μετά την κρούση;
iii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος η οποία οφείλεται στην κρούση.
iv) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής κάθε σώματος, τη στιγμή που η στατική τριβή που ασκείται στο σώμα Σ3 έχει μέτρο Τs=45Ν.
v) Να εξετάσετε αν θα ολισθήσει το σώμα Σ3 κατά τη διάρκεια της νέας ταλάντωσης που θα πραγματοποιήσει το σώμα Σ1 μετά την κρούση.
ή
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Διαγωνισμοί Φυσικής 2016.

Ας μειώσουμε το συντελεστή δόμησης!!!.

Ας συνεχίσουμε στη γραμμή της ανάρτηση; «Τρεις ανοικτές βρύσες και η αντλία.» αλλά μειώνοντας …τους ορόφους, για λιγότερες πράξεις.
Μια διώροφη!!! λοιπόν κατοικία τροφοδοτείται με νερό από μια δεξαμενή, στην επιφάνεια του εδάφους, με την βοήθεια μιας αντλίας (Μ), όπως στο σχήμα.  Ο κεντρικός σωλήνας τροφοδοσίας έχει διατομή Α1=14,5cm2, ενώ με πλήρως ανοικτές τις βρύσες, το νερό εξέρχεται σχηματίζοντας φλέβες  με διατομές Α=0,3cm2. Η βρύση στο ισόγειο, βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την αντλία, ενώ η βρύση στον πρώτο όροφο βρίσκεται ψηλότερα κατά h=4m. Η αντλία λειτουργεί αυτόματα, εξασφαλίζοντας στην έξοδό της, σταθερή πίεση pο. Ανοίγουμε ταυτόχρονα και πλήρως τις δυο βρύσες,  οπότε η παροχή της βρύσης του ισογείου είναι 0,45L/s. Θεωρώντας μηδενικό το συντελεστή ιξώδους, ενώ δεν υπάρχουν τριβές του νερού με τα τοιχώματα και τις ροές μόνιμες και στρωτές:
i)  Να βρεθεί η παροχή της βρύσης του πρώτου ορόφου.
ii) Ποια η ισχύς τη αντλίας;
iii) Βέβαια στην πραγματικότητα, η παραπάνω ροή δεν είναι στρωτή αλλά τυρβώδης, αφού το νερό δεν έχει μηδενικό συντελεστή ιξώδους. Έτσι λειτουργώντας η αντλία με τον ίδιο τρόπο εξασφαλίζει στο σημείο Ο την ίδια σταθερή πίεση pο, ενώ οι παροχές είναι ΠΑ=0,42L/s, ΠΒ=0,30L/s . Να βρεθεί η ισχύς που μετατρέπεται σε θερμική εξαιτίας της εσωτερικής τριβής που εμφανίζεται.
Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3 και g=10m/s2.
ή