Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

109_b. A.A.T και μεταβλητή μάζαΣώμα μάζας m=9 Kg πραγματοποιεί Α.Α.Τ στον άξονα xx΄. Τη χρονική t0=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση και η εξίσωση της απομάκρυνσής του είναι x=8ημ(π/12t) S.I.
Αν κάθε φορά που το σώμα περνά από τις θέσεις μέγιστης απομάκρυνσης , η μάζα του ελαττώνεται κατά m/4 , τότε:
α) Να γράψετε την εξίσωση της ταλάντωσής του για t>t3 όπου t3 είναι η χρονική στιγμή που θα βρεθεί στη θέση x=-A για πρώτη φορά.
β) Πόση είναι τότε η ενέργεια της ταλάντωσής του; Δίνεται spr(3)=1,7 , sqr(2) =1,4 και π2=10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου