Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Συντονισμός RLC - διακροτήματα

Δυο πειραματιστές Α και Β, διαθέτουν από ένα δέκτη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ο καθένας. Οι δέκτες αυτοί, έχουν ίσους - σταθερούς συντελεστές αυτεπαγωγής LA = LB = 0,2 H, ίσες ωμικές αντιστάσεις και μεταβλητές χωρητικότητες. Τα άκρα των αντιστάσεων συνδέονται με παλμογράφο.
Στην οθόνη του παλμογράφου προβάλλονται δυο κυματομορφές ίδιου πλάτους, και η σύνθεσή τους , η οποία όταν οι συχνότητες των κυματομορφών διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, παρουσιάζει διακροτήματα όπως φαίνεται στην μεσαία εικόνα της πιο πάνω φωτογραφίας.
Οι πειραματιστές προσπαθούν να πιάσουν αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα συχνότητας fo = 1000 Hz.
Κάποια στιγμή ο Α πιάνει το κύμα αυτό, ενώ ο Β είναι συντονισμένος με κάποιο άλλο αρμονικό κύμα συχνότητας f1 , οπότε, στον παλμογράφο φαίνονται διακροτήματα συχνότητας fδ = 4Ηz .
Στη συνέχεια ο Β αρχίζει να αυξάνει την ιδιοσυχνότητα του δέκτη του, και παρατηρείται ότι, για κάθε νέα τιμή της, παράγονται διακροτήματα, με συχνότητα μεγαλύτερη από 4 Hz . Να βρείτε:
1. Αν ο Β θα πιάσει το παραπάνω ηλεκτρομαγνητικό κύμα συχνότητας fo , αυξάνοντας κι άλλο την ιδιοσυχνότητα του δέκτη του.
2. Την περίοδο της κυματομορφής που εμφανίζει τα διακροτήματα που βλέπουν οι πειραματιστές στον παλομογράφο, όταν ο Β είναι συντονισμένος στη συχνότητα f1 .
3. Την τιμή της χωρητικότητας του καθενός δέκτη , όταν θα πιάσουν και οι δυο το κύμα συχνότητας fo.
4. Πόσο πρέπει να μεταβληθεί η χωρητικότητα του πυκνωτή στον δέκτη του Β, όταν η ιδιοσυχνότητά του είναι f1 , προκειμένου να πιάσει το κύμα συχνότητας fo.
Δίνεται π²=10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου