Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Μια μπανιέρα Αγιοβασιλιάτικη!!!

Στο χωριό του Αι-Βασίλη υπήρχε μία παγωμένη οριζόντια μπανιέρα που παρουσίαζε συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,08-0,1x (S.I.). Πάνω στη μπανιέρα  και στην θέση x=0 υπάρχει κύλινδρος με μάζα Μ=1kg. Ασκούμε στο κέντρο του κυλίνδρου οριζόντια σταθερή δύναμη μέτρου F=1,5N και ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται.

Nα βρεθούν :
A)   H θέση στην οποία ο κύλινδρος είναι έτοιμος να ολισθήσει.
Β)   Να βρεθεί η ολική  κινητική ενέργεια του κυλίνδρου σε εκείνη τη θέση.
Γ)   Να βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου στη θέση  όπου το επίπεδο γίνεται λείο.
Για τον κύλινδρο Ιcm=0,5MR2.
Xωριό του Αι-Βασίλη δεν υπάρχει όπως φυσικά και η παραπάνω μπανιέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου