Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Αρχή της επαλληλίας και Συμβολή κυμάτων.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με ταχύτητα υ=1m/s δύο κύματα ίδιου πλάτους και ίδιου μήκους κύματος και στο σχήμα φαίνεται η μορφή του μέσου τη χρονική στιγμή t0.

α)  Πόση είναι η φάση του σημείου Α και πόση του σημείου Β τη στιγμή αυτή;
β)  Να σχεδιάστε τη μορφή του μέσου τις χρονικές στιγμές:
i) t1=t0+1,5s ,         ii) t2= t0+3s,           iii) t3= t0+4s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου