Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Χρόνος ταλάντωσης των σημείων που βρίσκονται σε υπερβολές ακυρωτικής συμβολής

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα. Η εξίσωση ταλάντωσης κάθε πηγής είναι y=0,1ημ(10πt) (SI) και η ταχύτητα διάδοσης των εγκάρσιων κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι υ=1,5 m/s. Ένα σημείο Λ της επιφάνειας του υγρού απέχει από την πηγή Π1 απόσταση 0,9 m και από την πηγή Π2 απόσταση 1,35 m.

Α) Να βρεθεί το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Λ μετά τη συμβολή των κυμάτων στο σημείο αυτό καθώς και ο ολικός χρόνος ταλάντωσης του σημείου Λ.

Β)Ποια η απομάκρυνση του σημείου Λ τις χρονικές στιγμές: α) t1=0,4 s
β) t2=0,8 s γ) t3=1,2 s

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου