Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Διαγράμματα φάσης.

Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ελαστικού μέσου υπάρχει η πηγή ενός κύματος που διαδίδεται προς τα δεξιά. Στο σχήμα δίνεται η φάση των διαφόρων σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t=4s. Η πηγή ξεκινά την ταλάντωσή της χωρίς αρχική φάση.
i)   Πόσες ταλαντώσεις έχει πραγματοποιήσει η πηγή του κύματος;
ii)  Βρείτε την περίοδο και τη συχνότητα του κύματος.
iii) Ποια η ταχύτητα διάδοσης του κύματος;
iv) Υπολογίστε το μήκος του κύματος.
v)  Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της φάσης ενός σημείου Σ που βρίσκεται στη θέση x=6m σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου