Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Αρχική Φάση Κύματος

Αρχική φάση κύματος είναι η φάση του κύματος στη θέση x=0 τη χρονική στιγμή t=0.

Αυτή μπορεί να προέρχεται:

1) από το ότι η πηγή δεν βρίσκεται στη θέση x=0 του υλικού μέσου,

2) από το ότι η ταλάντωση της πηγής δεν ξεκίνησε τη χρονική στιγμή t=0,

3) από την αρχική φάση φο της εξίσωσης της ταλάντωσης της πηγής (και εδώ μας ενδιαφέρει κυρίως η περίπτωση φο=π που σημαίνει ότι η απομάκρυνση της πηγής είναι μηδέν (y=0) τη χρονική στιγμή t=0 αλλά η ταχύτητα είναι αρνητική, δηλαδή η πηγή θα κινηθεί προς τα κάτω),

4) από συνδυασμό των παραπάνω.

Παράδειγμα περιπτώσεων 1, 2 και 3


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου