Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Κύματα σε δύο ελαστικά μέσα.

Δύο νήματα από διαφορετικό υλικό και με μήκη l1=3m και l2=2m είναι δεμένα μεταξύ τους στο σημείο Ο ενώ τα άλλα τους άκρα είναι δεμένα σε δύο τοίχους στα σημεία Α και Β.

Αν το σημείο Ο, στη θέση x=0,  τεθεί σε ταλάντωση σε κατακόρυφη διεύθυνση με εξίσωση απομάκρυνσης y= 0,1 ημ5πt (S.Ι.), δημιουργούνται δύο κύματα, ένα προς τα δεξιά και ένα προς τ’ αριστερά. Τα κύματα φτάνουν στα άκρα Α και Β σε χρόνους t1=2,4s και t2=2s αντίστοιχα.
  1. Ποιες οι εξισώσεις των δύο κυμάτων;
  2. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης των διαφόρων σημείων των νημάτων τη χρονική στιγμή t2=0,7s.
  3. Να σχολιαστούν τα αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου